ARantzabal 8, 8c vitoria-gasteiz

Tel: + 34 945 245641

e-mail: info@igkarratu.com

¡Localízanos!, Blog

Programa de adaptación de baños

PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE BAÑOS

Este programa facilita a las personas mayores la adaptación de baños del hogar para disfrutar de una mayor autonomía y mejora de la calidad de vida.Programa de adaptación de baños

Programa de adaptación de baños :

Destinatarios:

 • Mayores de 60 años.
 • Propietarios, copropietarios o usufructuarios vitalicios de la vivienda a adaptar.
 • Con domicilio fiscal y empadronados en el Territorio Histórico de Álava (1 año de antigüedad).

Actuaciones:

 • Adaptación de los baños en las viviendas.
 • Instalación de Ayudas Técnicas (Asientos giratorios, elevadores de inodoro, apoya brazos, asideros, etc…).
 • Dotación de baños a las viviendas que carecen del mismo.

Ayudas:

SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO

 • Subvención del 90% de la obra. (En los casos de: Ingresos anuales inferiores a 8.000 €)
 • Subvención del 40% al 50% de la obra. (En los casos de: Ingresos anuales inferiores a 12.000 €)
 • Subvención del 10% al 20% de la obra. (En los casos de: Ingresos anuales inferiores a 20.000 €)

PRÉSTAMOS ESPECIALES DE VITAL (Interés y Comisión cero)

 • Estos préstamos se podrán solicitar por el importe restante de la obra (en los casos con subvención) o por el total de la misma (hasta el importe máximo establecido).
 • Vital concederá estos préstamos en las condiciones habituales, a devolver en un máximo de 36 mensualidades (3 años).
 • Mejora se hará cargo del pago de los intereses y la comisión de apertura de dichos préstamos.

ASESORAMIENTO

 • Ayuda en la gestión de los presupuestos, con los gremios, asesoramiento sobre diferentes elementos de la adaptación, etc.

Condiciones:

 • Se tendrá en cuenta el certificado de bienes rústicos y urbanos.
 • Los presupuestos se adecuarán a los precios de materiales y mano de obra de referencia, manejados por Mejora.
 • Sólo se atenderán las obras que se inicien una vez cumplimentada la solicitud y previa aprobación por parte de Mejora.
 • El importe máximo de préstamo + subvención será de 6.000 €.

BAINUAK EGOKITZEKO PROGRAMA

Programa honen bidez, adineko pertsonek etxeko bainugela egokitu ahal izango dute autonomia handiagoa izateko eta euren bizi-kalitatea hobetzeko.

Bainuak egokitzeko programa

Nori dago zuzendua?

 • 60 urtetik gorako pertsonei.
 • Moldatu beharreko etxebizitza jabetza edo jabekidetza erregimenean dutenei edo etxebizitzaren bizisariaz gozatzen dutenei.
 • Zerga helbidea Gasteizen duten eta, gutxienez urtebetez, Gasteizen erroldatuta dauden pertsonei.

Jarduerak:

 • Etxebizitzetan bainugelak moldatzea.
 • Laguntza Teknikoak instalatzea.
 • Komunik ez duten etxeetan komuna jartzea eta komunak egokitzea.

Diru laguntzak:

ITZUL BEHARRIK GABEKO DIRU-LAGUNTZAK

 • Lanaren % 90 diruz laguntzea. (Honako kasuetan: Urteko 8.000 eurotik beherako diru-sarrerak)
 • Lanaren % 40 – 50 diruz laguntzea. (Honako kasuetan: Urteko 12.000 eurotik beherako diru-sarrerak)
 • Lanaren % 10 – 20 diruz laguntzea. (Honako kasuetan: Urteko 20.000 eurotik beherako diru-sarrerak)

VITALEN MAILEGU BEREZIAK (Zero Interesa eta Komisioa)

 • Eskatu daitezkeen maileguen balioa, ordaindu gabe dagoen lanaren zatiarena (diru-laguntza duten kasuetan) edo lan osoarena izan daiteke (betiere, ezarritako gehienezko diru kopurura mugatuz).
 • Vitalek mailegu horiek emateko orduan, ohiko baldintzak errespetatuko ditu eta maileguaren diru kopurua ,gehienez, 36 ordainketatan (hilekoak) itzuli behar da (hau da, mailegua hiru urtetan itzuli behar da).
 • Mejorak bere gain hartzen ditu mailegu horien interesen eta mailegua irekitzeko komisioaren ordainketa.

AHOLKULARITZA

 • Gremioekin aurrekontuak kudeatzeko orduan laguntzea, moldatzeko erabiliko diren elementuei buruzko aholkuak ematea eta abar.

Baldintzak:

 • Landa- eta hiri-ondasunen agiria aintzat hartuko da.
 • Aurrekontuak Mejorak ezarritako materialen eta laneskuaren prezioetara egokituko dira.
 • Eskabidea aurkeztu eta berau Mejorak onartu ostean egiten diren lanak baino ez ditugu aintzat izango.
 • Mailegu + diru-laguntzaren gehienezko kopurua 6.000 eurokoa da.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound